/Sեuանյութ/. Արщ Մщրտիրոuщնի որդին`hщյրիկի hnգեhщնգստին

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Արա Մարտիրոսյանի որդին`հայրիկի հnգեհանգստին

Հիշեցնենք, որ Դեկտեմբերի 15-ին կյանքից հեռացել է երգիչ Արա Մարտիրոսյանը: Երգչի մոտ սրտի կանգ է գրանցվել:

ԱՄՆ-ից եկել է երգչի որդին`Ալլանը: