Կարդացեք այս աղոթքը ամեն առավոտ և տեսեք թե ինչ բարեհաջող օր կունենաք

Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ

Եվ օրհնում ու փառավորում
Քո սուրբ անունը,
Որ պահեցիր այս գիշեր,

Քո անարժան ու մեղավոր ծառային
Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից,

Խաղաղությամբ հասցնելով
Առավոտյան այս ժամին,

Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու
Քո ողորմության լույսը:

Ամեն: